Tên công ty: QINGZHOU công ty TNHH sản xuất hàng hoá HUASHUN
Address:QingZhou.ShanDong.China
Liên hệ: mùa hè
Liên hệ số: 0536-3297123
Số điện thoại: 15621420172
Fax: 0536-3297123
E-mail: qzhsammoniumsulfate@hotmail.com
Website:www.chinaammoniumsulfate.com